Vi engasjeres av at mange ungdommer i dag er i såkalt utenforskap, for oss så betyr dette at altfor mange ungdommer ikke tar en del av samfunnsstrukturen slik den er.  De melder seg ut og klarer ikke å identifisere seg med det samfunnet tilbyr av utdanning og medborgerskap. Dette synes vi i Vgosentralen er et utfordrende fenomen. Vårt opprop er at flere må bry seg om og med de unge som ikke går ut av døra hjemme, de unge som ikke er på skolen, de unge som ikke er i jobb, de unge som ikke er en del av fritidstilbudet. De unge som for det meste er inne, hjemme og på rommet sitt. De unge som foreldrene har mistet startknappen til. De unge som fordi de lever isolert får utfordringer med fysisk og psykisk helse. 

Inntil for en tid tilbake var det barn og unge med foreldre utenfor arbeidslivet som tilhørte denne gruppen, men nå vet vi at dette fenomenet rammer alle familier. Familier med to foreldre, en forelder, homoforeldre, besteforeldre, fosterforeldre, famileforeldre altså ansvarsperson for ungdom i alderen 15 til 29 år. 

Vi følger med på historier i mediene om ungdom helt ned i barneskolen som faller ut av skolehverdagen. Dette er urovekkende, bekymringsfullt og frustrerende, fordi vi som storsamfunn har ikke noe løsning. Vi har ingen medisin som virker mot dette fenomenet, dropouts, skolevegrere eller skolesluttere. Vi har mange diagnoser og begreper, men vi har ennå ingen medisin.

Vi i Vgosentralen tenker at dette bilde er komplisert. Men vi må likevel ta grep, gjøre noe , mene noe, starte noe som kan bidra til å finne startknappen til ungdom som er utenfor samfunnet. Vi skal bidra med å sette ord på fremtidsmuligheter, karrierefrustrasjon, økologisk sorg, vi skal bidra til at ungdom finner fremtidshåp igjen. 

Ungdom skal være med inne i samfunnet og bidra, mene, sette i gang og innovere fremtidens utdanningsvalg og -muligheter. Ungdom skal være med å bygge det nye storsamfunn i det grønne skifte. Vi vil finne flere ungdommer og gjøre utafor til innafor, fordi hver enkelts bidrag til storsamfunnet, stort som smått, betyr aller mest for oss alle.

Vi bidrar til løsning og håp

Tone&Tina