Ordet yrkesrettleier kom til oss i et forsøk på å definere hva de nye arbeidsoppgavene våre skal dekke og hva de egentlig handler om. 

Når vi spør ungdom om hva som skjer og hva vi gjør på våre kurs. Eller om hva de har vært med på, finner de ikke språket som forklare det. Dette er litt snedig, for det er akkurat det som skjer.

Vi yrkesrettleier ungdom til å velge yrkesopplæring.

De vet ikke at de selv er det mest verdifulle bidraget. De vet ikke at det er de selv er verdien som har skapt innholdet. De vet ikke at de er de selv som laget seg et verdifullt nettverk. De er ikke bevisst på at de har tatt et verdifullt valg for fremtiden.

Vi i VgoS er glad for at ungdom finnes, men vi er lei oss for at voksenverden ikke klarer å formidle mestring og mening om karriere og fremtid for ungdom ,på en måte som engasjerer og skaper mening for den enkeltes fremtid. 

Så nå har vi laget oss dette ordet yrkesrettleier. Vi sier til oss selv «jeg er en yrkesrettleier som yrkesrettleier ungdom i utenforskap til å velge yrkesfag som første karrierevei

Vi begynner med det siste, første karrierevei. Hvorfor det? Vi ønsker hos oss å utvide karrierebegrepet til å gjelde hele livet, samt å åpne mer for at et yrkesliv består av flere karriereveier. For hva vet eksperter egentlig om fremtidens arbeidsliv? Svært lite, viser det seg når vi følger med på hva regjering, forskning, NHO og LO mener om fremtidens arbeidsliv.

Dette henger sammen med at utvikling og fremtidens utfordringer må løses på en helt ny måte, en måte som ingen kjenner til før vi er der. Vi som er godt etablert i disse samfunnsstrukturene som vi til dels har bidratt til å utvikle, vet aller minst om hva som venter de unge i deres nærmeste fremtid. Og da spør vi oss, er vi da de rette til å være rådgivere om utdanning for en samfunnsstruktur og forbruk som ikke kan bestå slik vi kjenner det i skrivende stund. Vi lar den henge til en annen refleksjon.

Nå kommer vi til yrkesrettleier, kjenn på ordet. Smak på det og la det rulle på tunga. Yrkesrettleier

Litt nynorsk eller? Vi kan jo foreta en språklig analyse og lage en språkreise av det. Eller vil du lage deg en egen forståelsesramme av ordet?

Men, siden vi tar dette ordet i bruk kan vi dele vår forståelse av yrkesrettleier. Vi vil leie ungdom tilbake til arbeidslivet gjennom yrkesfaglig opplæring. Så enkelt og så genialt. Vi mener at ungdom selv har nøkkelen til egen suksess og den er ulik for alle. 

Vi mener yrkesopplæring er den mest begivenhetsrike utdanningen. Vi mener at ungdom trenger rett vei til den første karrieremulighet. Og vi vet at ungdom trenger en leier til den første riktige arbeidsplassen. 

Vgos støtter og bidrar med egen metodikk i disse prosessene som yrkesrettleier.

Vgos vil yrkesrettleie ungdommer til å forstå at storsamfunnet trenger deres hender og hoder. Vgos vil yrkesrettleie flere ung fra hverdager i sosial isolasjon, til å velge et av 198 yrker som gir inntekt, muligheter, kompetanse og en sosial hverdag. Vgos vil yrkesrettleie flere unge fra utenforskap til deltagelse i samfunnet gjennom arbeid, utdanning eller opplæring. Vgos vil yrkesrettleie flere unge til å velge yrkesfag som første karrierevei.

Vgos- vi yrkesrettleier deg

Smil fra Tina&Tone

Yrkesrettleiere in spe