Mediene publiserer stadig artikler om ungdom og etter hvert barn som ikke takler å stå i skolehverdagen. Det er alvorlig og foruroligende for fremtiden, at så mange unge mennesker ikke finner inspirasjon, mening og glede i å delta i samfunnstukturene og velferdsordningen, som vi gjennom generasjoner har bygget opp og utviklet. 

Alle barn og unge i Norge har lovfestet rett til grunnopplæring frem til myndig alder. Retten kan til og med stekkes ennå fem år inn i fremtiden til de er 23 år. Dette er vel og bra.

AS Norge gjennomfører fagfornyelser og fornyelser av læreplanverk for å tilpasse seg tiden tann og endringer i samfunnet, og dette er til det gode for alle oss som lever i landet.

Men hva om vi endrer og lager innhold og strukturer som barn og unge blir syke av, hva om vi lager fag og skole som barn og unge ikke finner mening i og som skaper stress for de som vokser opp.

Vi tror løsningen finnes hos barn og unge selv.

Hva med å stoppe opp å spørre de?

Hva med å lytte til deres behov for fremtiden?

Vi tror at skolevegring er kompliserte forhold. Vi tror at ungdom i dagens samfunn skal ha en sterk personlighet og tykk ryggrad, dersom de ikke møter og deltar i den mainstreamen som skolesamfunnet vårt legger opp til. Det koster de unge mye å gi opp!

Skolevegring, DropOuts og skoleangst kan være et symptom på at skolerammen ikke passer, heller enn at den unge ikke vil ta mer utdanning.

Bør vi lete etter mer nyanserte problemstillinger og andre løsninger for unge mennesker som ikke finner mening i det etablerte skolesystemet.

Vi tror ikke på at unge mennesker ikke har behov, eller ønske om å delta samfunnet. Tvert imot. Vår erfaring er at mange unge ønsker andre muligheter enn de som er fremlagt for dem. Det finnes muligheter utenfor hovedveien som passer mange. Det finnes tilbud om oppfølging, utdanning og arbeid for de under 18 år. Det finnes arbeidsplasser som ønsker ung arbeidskraft der bedriften selv gir nødvendig opplæring. Det finnes andre veier til utdanning enn å gå på skole.

Ikke tving (les motiver) barn og unge tilbake til en opplevd meningsløs skolehverdag som skaper stress og sykdom. Lytt, snakk og lær av barn og unges ønsker. Det ligger mye gull i en reflekterende samtale med unge, der kontekst er løsningsorientering heller enn å lete etter motivasjon for en hverdag med mer skole, som ikke fungerer for alle.