2021 og VgoSentralen satser for fult. Dette året skal flere ungdommer, foreldre, besteforeldre, investorer, kommuner og andre samfunnsintesserte skal vite mer om VgoSentralen sitt engasjement og arbeid for å få ungdom til å velge yrkesfag som første karrieremulighet i et livslangt læringsperspektiv.

Dette er året som VgoSentralen skal fortsette å utvikle samarbeid med ungdom for å løse ungdommenes utfordringer med å finne sin vei i arbeid, utdanning eller opplæring. VgoSentralen har kunnskapen og kompetansen om bedrifter og fagopplæring. Ungdommene skal få kunnskap, motivasjon og fremtidstro om at deres bidrag er vesentlig i å løse fremtidens oppgaver og problemstillinger, som samfunnet står overfor.

Dette er året der vi skal følge opp minimum 25 ungdommer fra ingen aktivitet ved starttidspunktet til arbeid eller opplæring i et av 198 mulige yrkesfag. Vi skal gjennomføre en prosessuell karriereveiledning som består av flere trinn som skal hjelpe ungdommen til å finne et fag de kan og vil jobbe og utdanne seg i frem til et fagbrev de 3-4 neste årene fra de søker bistand hos oss.

Dett er året foreningen VgoStasjonen får sine første medlemmer. Og der målet er at 10 kommuner er så kjent med vårt arbeid at vi finner muligheter for inngå en avtale om en lokal VgoStasjon i hver av kommunene.

Dette er året flere skal kjenne til at VgoSentralen brenner for NEETs ( Youths Not in Emplyment, Education or Training), ungdom uten arbeid, utdanning eller opplæring. I Norge i dag er det over 30 000 ungdom i alderen 15-30 år som ikke er aktivitet utdanning eller opplæring. VgoSentralen skal bidra til å løse dette samfunnsoppdraget og vi vil ikke at en pandemi skal stoppe oss i dette. Vi vet at arbeidslivet trenger ungdom, og at det er plass og mulighet for et ungt menneske som et motivert og interessert i å lære et fag. Vi vet også at bransjene trenger unge mennesker som er født inn i en teknologisk hverdag og som er opptatt av det grønne skifte som samfunnet står overfor.

Dette er året VgoSentralen bidrar med metodikk og pedagogikk som lærer ungdom om seg selv, hvilke grep ungdommen selv må ta for å få en jobb eller utdanning som kan gi fremtidstro. Et pedagogisk tilbud som bidrar til at de kan planlegge første karrierevei, de nærmeste 3 til 4 årene. Og med en oppfølging der ungdommene som er hos oss styrkes i troen på alle mulighetene som kommer etter fullført første karrierevei.