VgoSentralen – vi yrkesrettleier ungdom

VgoSentralen jobber for at ungdom skal delta i samfunnet gjennom arbeid, utdanning eller opplæring i arbeidslivet. Vi yrkesrettleier deg som er i alderen 15-30 år som ikke deltar i samfunnet og som kanskje har gått deg litt vill din egen fremtidstro og planlegging av egen fremtid

Vi vet det finnes muligheter og tilbyr oppfølging, støtte og påfyll av kunnskap om helse, sosial samhandling og fremtidige karrieremuligheter

VgoStasjonen tilbyr

ungdom 15 økter om livet

• 15 økter om livet skal bidra til arbeid, utdanning eller opplæring

• Du får medlemskap og tilgang til nettverket i VgoStasjonen

• VgoStasjonen fremsnakker yrkesfag som første karrierevei

Tina & Tone

Litt om oss

VgoSentralen tror på at ungdommer ønsker seg sosiale og produktive liv.

VgoSentralens engasjement er basert på ungdom i utenforskap generelt og for NEETs spesielt. NEETs defineres som ungdom i alderen 15 til 29 år som står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring.

VgoSentralen jobber for å få NEETs i arbeid, fullføre videregående og starte produktive liv med venner, familie og en driv for endring og læring i et livslangt perspektiv.

VgoSentralen tilbyr metodikken “15 økter om livet” og metoder som skal bidra til en bevisstgjøring om verdien av livslang læring.

VgoSentralen mener yrkesfag er det naturlige og klokeste valget som første karrierevei. Gjennom arbeidserfaring vil ungdom bygge formell og uformell kompetanse. Målsettning med arbeidserfaringen er å fullføre et ønsket fagbrev innen for videregående opplæring

VgoSentralen jobber for at foreldre skal få mer informasjon om yrkesfaglig utdanning og opplæringsløp.

VgoSentralen vil samarbeide med andre private aktører for å gjøre et felles sosialt løft for å gi ungdom i utenforskap kompetanse og kunnskap om jobb, utdanning og fremtidsplanlegging.

Nyheter

Fra nå kan du kalle meg yrkesrettleier

Fra nå kan du kalle meg yrkesrettleier

Ordet yrkesrettleier kom til oss i et forsøk på å definere hva de nye arbeidsoppgavene våre skal dekke og hva de egentlig handler om.  Når vi spør ungdom om hva som skjer og hva vi gjør på våre kurs. Eller om hva de har vært med på, finner de ikke...

Kontakt info

Kontakt en av oss

Send oss en melding

4 + 1 =